Lapse sünnijärgsed toetused

2021.aasta septembri seisuga on lapse sünni järgselt vanematel õigus saada järgnevaid toetuseid:

  • Ühekordne sünnitoetus (ühe lapse või kaksikute sünnil 320€ iga lapse kohta/ 3 ja enama lapse sünnil 1000€ iga lapse kohta). Lisaks maksavad mitmed Eesti kohalikud omavalitsused ka ise sünnitoetust. Nende kohta küsige infot oma elukohajärgsest linna-või vallavalitsusest.

  • Igakuine lapsetoetus (kuni kaks last peres 60€ lapse kohta/ 3 ja enama lapsega 100€ lapse kohta sünnist kuni 16-aastaseks saamiseni või keskhariduse omandamisel kuni 19-aastaseks saamiseni).

  • Isa täiendav vanemahüvitis.

  • Kolmikute või enamaarvuliste mitmike toetus (1000€ kuus kuni laste 18 kuu vanuseks saamiseni).

  • Igakuine lasterikka pere toetus (3-6 last 300€, 7 ja enam last 400€).

  • Igakuine üksikvanema lapse toetus (lapse sünniaktis puuduvad andmed lapse isa kohta või lapse teine vanem on tunnistatud ametlikult tagaotsitavaks 19,18€).

  • Ajateenija või asendusteenistuja lapse toetus (900€ iga lapse kohta kuni lapsevanema ajateenistuses viibimise lõpuni).

Rohkem saab toetuste kohta lugeda: https://sotsiaalkindlustusamet.ee/et/lapsed-ja-pere/perehuvitiste-liigid

Sünnitoetus

Esimene toetus, mis peale lapse sündi sulle välja makstakse on sünnitoetus. Tegemist on ühekordse toetusega. Sünnitoetuse suurus on 320 eurot iga sündinud lapse kohta. Kui sul sünnib kolm või enam last on sünnitoetuse suurus 1000 eurot iga sündinud lapse kohta. Lisaks maksavad mitmed Eesti kohalikud omavalitsused ka ise sünnitoetust. Nende kohta küsige infot oma elukohajärgsest linna-või vallavalitsusest.

Sünnitushüvitis

Sünnitushüvitis on ajutise töövõimetuse hüvitis, mida haigekassa maksab kindlustatud inimesele (töötaja, teenistuja, võlaõigusliku lepingu alusel töö- või teenustasusid saav inimene, juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liige, FIE, FIE ettevõtte tegevuses osalev abikaasa), kellel jääb sünnituse tõttu saamata sotsiaalmaksuga maksustatav tulu. Haigekassa arvutab sünnitushüvitise kindlustatu eelmise aasta sotsiaalmaksuga maksustatavalt tulult. Sünnitushüvitise arvutamiseks tuleb vaadata maksu- ja tolliametist oma eelmise aasta eest arvestatud sotsiaalmaksu. Seejärel tuleb:

  1. arvutada välja keskmine sotsiaalmaksuga maksustatav tulu: arvestatud sotsiaalmaks : 0,33
  2. arvutada välja keskmine tulu kalendripäeva kohta: arvestatud sotsiaalmaks : 0,33 : 365
  3. arvutada välja sünnitushüvitis: arvestatud sotsiaalmaks : 0,33 : 365 x 140 (sünnituslehe päevade arv)

Kui sa ei töötanud eelmisel aastal (tööandja ei maksnud sinu eest sotsiaalmaksu)  või sinu aasta keskmine tulu oli väiksem kui alampalk (2021. aastal  584 eurot kuus), siis arvutatakse sünnituslehe päevatulu järgnevalt:

päevatulu = põhipalk : 30, kuid mitte üle alampalga ja arvu 30 jagatise.

Arvutamisel lähtutakse sünnituslehel märgitud töövabastuse alguspäevale eelnenud päeval kehtinud kuu põhipalgast või kuupalga alammäärast.

Kui eelmisel aastal tulu puudus ning põhipalk on väiksem alampalgast, siis sünnituslehe päevatulu = põhipalk : 30.

Täpsemaid arvutusnäiteid saad vaadata: https://www.haigekassa.ee/inimesele/rahalised-huvitised/sunnitushuvitis

Lapsetoetus

Lapsetoetus- makstakse välja igal kuul kõigile lastele sündimisest kuni 16-aastaseks saamiseni. Kui laps jätkab õpinguid, siis makstakse toetust õppeaasta lõpuni kuni lapse 19-aastaseks saamiseni. Lapsetoetuse suurus on ühe kuni kahe lapse pealt 60€ kuus ning alatest kolmandast lapsest iga lapse kohta 100€ kuus.

Täpsemalt teistest perehüvitise liikidest saate lugeda Sedapsi artiklitest.

Toimetaja: Sedapsi.ee

Hambaravihüvitis rasedale ja alla üheaastase lapse emale

Hambaravihüvitis rasedale ja alla üheaastase lapse emale Kõik ravikindlustustatud lapseootel naised ja alla üheaastaste laste emad saavad kasutada hambaravihüvitist kuni 85 eurot aastas, kusjuures patsient ise tasub vähemalt 15% arvest ise.  Hüvitist saab kasutada ainult haigekassaga lepingu sõlminud hambaraviasutustes. Hüvitis [...]

Rasedus- ja sünnituspuhkus ehk rahvakeeles dekreet

Rasedus- ja sünnituspuhkus ehk rahvakeeles dekreet Rasedus- ja sünnituspuhkusele, mis on 140 kalendripäeva, saad jääda 30-70 päeva enne eeldatavat sünnitustähtaega (30.-36.rasedusnädal). Sünnituslehe vormistab sulle ämmaemand, naistearst või perearst. Mõistlik on rasedus- ja sünnituspuhkusele [...]

Lapsehoolduspuhkus ja vanemahüvitis

Lapsehoolduspuhkus ja vanemahüvitis Lapsehoolduspuhkus Õigus lapsehoolduspuhkusele on lapse emal, isal või kellelgi teisel, kes on lapse tegelik hooldaja kuni lapse kolmeaastaseks saamiseni. Lapsehoolduspuhkust võib kasutada ühes osas või vahepeal tööle minna ja [...]