Lapse sünnijärgsed toetused

2023.aasta aprilli seisuga on lapse sünni järgselt vanematel õigus saada järgnevaid toetusi:

  • Ühekordne sünnitoetus (ühe lapse või kaksikute sünnil 320€ iga lapse kohta/ 3 ja enama lapse sünnil 1000€ iga lapse kohta). Lisaks maksavad mitmed Eesti kohalikud omavalitsused ka ise sünnitoetust. Nende kohta küsige infot oma elukohajärgsest linna-või vallavalitsusest.

  • Igakuine lapsetoetus pere 1. ja 2. lapse kohta 80€ ja alates 3. lapsest 100€.

  • Isa täiendav vanemahüvitis.

  • Kolmikute või enamaarvuliste mitmike toetus (1000€ kuus kuni laste 18 kuu vanuseks saamiseni).

  • Igakuine lasterikka pere toetus 650€, kui peres kasvab 3-6 last ja 850€, kui peres kasvab 7 või rohkem last.

  • Ajateenija lapse toetus, kui üks vanematest on aja- või asendusteenistuses, siis makstakse toetust 900€ kuus iga lapse kohta.

  • Üksikvanema lapse toetus 80€.

  • Lapsendamistoetus – ühekordne lapsendamistoetus 320 eurot iga lapsendatud lapse kohta.

  • Eestkostetava toetus – Kui kasvatad last, kelle vanemad ei täida kohustust last kasvatada või kellel vanemad puuduvad ning kohus on määranud sind eestkostjaks, siis on sul õigus eestkostetava lapse toetusele 240 eurot kuus.

Rohkem saab toetuste kohta lugeda Sotsiaalkindlustuasmeti lehel SIIT.

Lisainfot perede ja lastega seotud hüvitiste määradest Eestis leiad SIIT!

Toimetaja: Sedapsi.ee

Sinu lapse areng esimesel kolmel elukuul

Sinu lapse areng esimesel kolmel elukuul Kõik lapsed on erinevad Lapse areng esimesel eluaastal on tohutu. Mõelda vaid, mida sinu laps esimese 12 kuuga ära õpib. Kindlasti on palju juttu beebigruppides, millal kellegi laps [...]

Hambaravihüvitis rasedale ja alla üheaastase lapse emale

Hambaravihüvitis rasedale ja alla üheaastase lapse emale Kõik ravikindlustustatud lapseootel naised ja alla üheaastaste laste emad saavad kasutada hambaravihüvitist kuni 85 eurot aastas, kusjuures patsient ise tasub vähemalt 15% arvest ise.  Hüvitist saab kasutada ainult haigekassaga lepingu sõlminud hambaraviasutustes. [...]