Ülevaade toetustest, mis puudutavad peresid ja laste saamist. Samuti ülevaade toetusi puudutavatest muutustest.

Hambaravihüvitis rasedale ja alla üheaastase lapse emale

2022-05-31T10:48:58+03:00

Hambaravihüvitis rasedale ja alla üheaastase lapse emale Kõik ravikindlustustatud lapseootel naised ja alla üheaastaste laste emad saavad kasutada hambaravihüvitist kuni 85 eurot aastas, kusjuures patsient ise tasub vähemalt 15% arvest ise.  Hüvitist saab kasutada ainult haigekassaga lepingu sõlminud hambaraviasutustes. Hüvitis kehtib esmavajalikele hambaraviteenustele. Kõigi nende teenuste eest, mis ei kuulu hüvitatavate teenuste nimekirja, tuleb tasuda täishinda vastavalt hambaarsti hinnakirjale. Lisaks on teenuseosutajal [...]

Hambaravihüvitis rasedale ja alla üheaastase lapse emale2022-05-31T10:48:58+03:00

Isa täiendav vanemahüvitis

2022-03-22T00:35:46+03:00

Isa täiendav vanemahüvitis Kui perre on sündimas või on juba sündinud laps, siis on isal õigus saada isa täiendavat vanemahüvitist ning töötavad isad saavad kasutada 30 kalendripäeva isapuhkust. Isapuhkusel olles on isal kohustus puhata kõikide oma tööandjate juurest ning isapuhkuse soovist teavitatakse nii lapse ema kui isa tööandjat. Isapuhkusest saab lähemalt lugeda sotsiaalkindlustusameti kodulehelt. [...]

Isa täiendav vanemahüvitis2022-03-22T00:35:46+03:00

Lapse sünnijärgsed toetused

2022-03-22T00:28:28+03:00

Lapse sünnijärgsed toetused 2021.aasta septembri seisuga on lapse sünni järgselt vanematel õigus saada järgnevaid toetuseid: Ühekordne sünnitoetus (ühe lapse või kaksikute sünnil 320€ iga lapse kohta/ 3 ja enama lapse sünnil 1000€ iga lapse kohta). Lisaks maksavad mitmed Eesti kohalikud omavalitsused ka ise sünnitoetust. Nende kohta küsige infot oma elukohajärgsest linna-või vallavalitsusest. Igakuine [...]

Lapse sünnijärgsed toetused2022-03-22T00:28:28+03:00

Rasedus- ja sünnituspuhkus ehk rahvakeeles dekreet

2022-03-22T00:27:23+03:00

Rasedus- ja sünnituspuhkus ehk rahvakeeles dekreet Rasedus- ja sünnituspuhkusele, mis on 140 kalendripäeva, saad jääda 30-70 päeva enne eeldatavat sünnitustähtaega (30.-36.rasedusnädal). Sünnituslehe vormistab sulle ämmaemand, naistearst või perearst. Mõistlik on rasedus- ja sünnituspuhkusele jääda hiljemalt 30 kalendripäeva enne määratud sünnituse tähtaega, sest siis makstakse hüvitist kõigi 140 kalendripäeva eest. Jäädes hiljem, kui 30 [...]

Rasedus- ja sünnituspuhkus ehk rahvakeeles dekreet2022-03-22T00:27:23+03:00

Lapsehoolduspuhkus ja vanemahüvitis

2022-03-22T00:20:41+03:00

Lapsehoolduspuhkus ja vanemahüvitis Lapsehoolduspuhkus Õigus lapsehoolduspuhkusele on lapse emal, isal või kellelgi teisel, kes on lapse tegelik hooldaja kuni lapse kolmeaastaseks saamiseni. Lapsehoolduspuhkust võib kasutada ühes osas või vahepeal tööle minna ja seejärel uuesti lapsehoolduspuhkusele jääda enne lapse kolmeaastaseks saamist. Lapsehoolduspuhkust kasutatakse reeglina pärast rasedus- ja sünnituspuhkuse lõppu. Lapsehoolduspuhkusele õigust omavad isikud [...]

Lapsehoolduspuhkus ja vanemahüvitis2022-03-22T00:20:41+03:00

Töötuna oldud aeg vanemahüvitise arvestusperioodil

2022-03-22T00:32:33+03:00

Töötuna oldud aeg vanemahüvitise arvestusperioodi jooksul Alates 1. juulist 2021 ei võta Sotsiaalkindlustusamet enam arvesse vanemahüvitise arvestamise arvestusperioodil Eesti Töötukassas töötuna arvel oldud aega. Töötuna arvel oldud aeg lahutatakse arvestusperioodi kalendripäevade  arvestusest ning sel perioodil saadav väiksem sissetulek ei vähenda vanemahüvitist. Tegemist on tähtajalise meetmega, mida rakendatakse vaid ajavahemikus 01.01.2021–31.12.2023 sündinud laste eest [...]

Töötuna oldud aeg vanemahüvitise arvestusperioodil2022-03-22T00:32:33+03:00

Sünnitoetuse ja vanemahüvitise maksmine surnult sünni korral

2022-03-22T00:30:40+03:00

Sünnitoetuse ja vanemahüvitise maksmine surnult sünni korral Uue seadusemuudatuse alusel maksab sotsiaalkindlustusamet välja surnult sünni korral sünnitoetust ja 30 päeva eest vanemahüvitist emale, kes ei saanud sünnitushüvitist ning isa täiendavat vanemahüvitist. Emal, kel ei olnud ravikindlustuse seaduse alusel õigus sünnitushüvitisele, tekib õigus vanemahüvitisele surnult sünni kuupäevast ning kestab sellest alates 30 päeva järjestikku. [...]

Sünnitoetuse ja vanemahüvitise maksmine surnult sünni korral2022-03-22T00:30:40+03:00

Vanemahüvitise suurus, periood ja isa täiendav vanemahüvitis

2022-03-22T00:26:04+03:00

Vanemahüvitise suurus, periood ja isa täiendav vanemahüvitis Õigus lapsehoolduspuhkusele on lapse emal või isal kuni lapse kolmeaastaseks saamiseni. Lapsehoolduspuhkust võib vanema asemel kasutada ka keegi teine, kes on lapse tegelik hooldaja. Lapsehoolduspuhkust võib kasutada ühes osas või vahepeal tööle minna ja seejärel uuesti lapsehoolduspuhkusele jääda enne lapse kolmeaastaseks saamist. Lapsehoolduspuhkust kasutatakse reeglina pärast [...]

Vanemahüvitise suurus, periood ja isa täiendav vanemahüvitis2022-03-22T00:26:04+03:00

Title

Go to Top