Isa täiendav vanemahüvitis

2022-03-22T00:35:46+03:00

Isa täiendav vanemahüvitis Kui perre on sündimas või on juba sündinud laps, siis on isal õigus saada isa täiendavat vanemahüvitist ning töötavad isad saavad kasutada 30 kalendripäeva isapuhkust. Isapuhkusel olles on isal kohustus puhata kõikide oma tööandjate juurest ning isapuhkuse soovist teavitatakse nii lapse ema kui isa tööandjat. Isapuhkusest saab lähemalt lugeda sotsiaalkindlustusameti kodulehelt. [...]

Isa täiendav vanemahüvitis2022-03-22T00:35:46+03:00

Lapsehoolduspuhkus ja vanemahüvitis

2022-03-22T00:20:41+03:00

Lapsehoolduspuhkus ja vanemahüvitis Lapsehoolduspuhkus Õigus lapsehoolduspuhkusele on lapse emal, isal või kellelgi teisel, kes on lapse tegelik hooldaja kuni lapse kolmeaastaseks saamiseni. Lapsehoolduspuhkust võib kasutada ühes osas või vahepeal tööle minna ja seejärel uuesti lapsehoolduspuhkusele jääda enne lapse kolmeaastaseks saamist. Lapsehoolduspuhkust kasutatakse reeglina pärast rasedus- ja sünnituspuhkuse lõppu. Lapsehoolduspuhkusele õigust omavad isikud [...]

Lapsehoolduspuhkus ja vanemahüvitis2022-03-22T00:20:41+03:00

Töötuna oldud aeg vanemahüvitise arvestusperioodil

2022-03-22T00:32:33+03:00

Töötuna oldud aeg vanemahüvitise arvestusperioodi jooksul Alates 1. juulist 2021 ei võta Sotsiaalkindlustusamet enam arvesse vanemahüvitise arvestamise arvestusperioodil Eesti Töötukassas töötuna arvel oldud aega. Töötuna arvel oldud aeg lahutatakse arvestusperioodi kalendripäevade  arvestusest ning sel perioodil saadav väiksem sissetulek ei vähenda vanemahüvitist. Tegemist on tähtajalise meetmega, mida rakendatakse vaid ajavahemikus 01.01.2021–31.12.2023 sündinud laste eest [...]

Töötuna oldud aeg vanemahüvitise arvestusperioodil2022-03-22T00:32:33+03:00

Sünnitoetuse ja vanemahüvitise maksmine surnult sünni korral

2022-03-22T00:30:40+03:00

Sünnitoetuse ja vanemahüvitise maksmine surnult sünni korral Uue seadusemuudatuse alusel maksab sotsiaalkindlustusamet välja surnult sünni korral sünnitoetust ja 30 päeva eest vanemahüvitist emale, kes ei saanud sünnitushüvitist ning isa täiendavat vanemahüvitist. Emal, kel ei olnud ravikindlustuse seaduse alusel õigus sünnitushüvitisele, tekib õigus vanemahüvitisele surnult sünni kuupäevast ning kestab sellest alates 30 päeva järjestikku. [...]

Sünnitoetuse ja vanemahüvitise maksmine surnult sünni korral2022-03-22T00:30:40+03:00

UUS vanemahüvitise süsteem jõustub 1. aprillist 2022

2022-03-22T00:48:27+03:00

2022. aasta 1. aprillist jõustub vanemahüvitiste süsteemi reform. Sellega kaasnevad järgmised muudatused: Kui senini oli lapsevanemal hüvitiste teemal vaja suhelda nii Haigekassa kui ka Sotsiaalkindlustusametiga, siis 1. aprillist koondub kogu lapse eest makstavate riiklike hüvitiste süsteem Sotsiaalkindlustusametisse (v.a võimalikud kohaliku omavalitsuse makstavad toetused). Kõige enam mõjutab see emasid, kuna rasedus- ja sünnituspuhkus muutub [...]

UUS vanemahüvitise süsteem jõustub 1. aprillist 20222022-03-22T00:48:27+03:00

Vanemahüvitise suurus, periood ja isa täiendav vanemahüvitis

2022-03-22T00:26:04+03:00

Vanemahüvitise suurus, periood ja isa täiendav vanemahüvitis Õigus lapsehoolduspuhkusele on lapse emal või isal kuni lapse kolmeaastaseks saamiseni. Lapsehoolduspuhkust võib vanema asemel kasutada ka keegi teine, kes on lapse tegelik hooldaja. Lapsehoolduspuhkust võib kasutada ühes osas või vahepeal tööle minna ja seejärel uuesti lapsehoolduspuhkusele jääda enne lapse kolmeaastaseks saamist. Lapsehoolduspuhkust kasutatakse reeglina pärast [...]

Vanemahüvitise suurus, periood ja isa täiendav vanemahüvitis2022-03-22T00:26:04+03:00

Title

Go to Top