VEEBIPOE MÜÜGITINGIMUSED

Käesolevad „Sedapsi“ müügitingimused (edaspidi „Müügitingimused“) kehtivad teenuste otsmisel aadressil www.sedapsi.ee veebipoest (edaspidi „Veebipood“). Veebipoe omanik ja operaator on Sedapsi OÜ (registrikood 16311995). Veebipoes ostu sooritanud isikut nimetatakse edaspidi „Klient“. Makse laekumisel loetakse Veebipoe ja Kliendi vahel sõlmituks ostu-müügileping (edaspidi „Leping“).

OSTU VORMISTAMINE JA LEPINGU SÕLMIMINE

 1. Teenus on Sedapsi veebipoe poolt müüdav teenus.
 2. Teenuse ostmiseks tuleb Veebipoes valida vastav teenus, lisada see ostukorvi, täita veebilehel nõutud andmeväljad ning arve saadetakse e-posti aadressile. Arve kuulub tasumisele.
 3. Makse on sooritatud, kui maksmisele kuuluv summa laekub Veebipoe arvelduskontole.
 4. Makse sooritamisega loetakse Veebipoe ja Kliendi vahel sõlmituks ostu-müügileping, mis jõustub samaaegselt makse laekumisega Veebipoe arvelduskontole (makse sooritamisega). Leping lõpeb automaatselt hetkest, kui Kliendil ei ole ühtegi aktiivse ligipääsuga teenust ja/või teenuse kasutusaeg on lõppenud. 
 5. Teenused on mõeldud Kliendile personaalseks kasutamiseks. Teenuse või nendega seotud sisumaterjalide paljundamine, filmimine, salvestamine, kopeerimine, refereerimine, jagamine, pahatahtlik kasutamine, ärakasutamine ärilise otstarbe jaoks või kolmandatele isikutele kättesaadavaks tegemine ei ole lubatud. Eeltoodud keelu rikkunud Klient on kohustatud tasuma kahekordse teenuse hinna. Käesolevas punktis nimetatud kohustus kehtib tähtajatult ja ei lõpe teenuse ostu-müügilepingu lõppemisega.  
 6. Klient kohustub Lepingu sõlmimisel edastama ainult õigeid andmed.

KAUBA- JA HINNAINFO

 1. Teenuste kirjeldus ja hinnad on märgitud pakettide lehel vastava paketi juures. Toodete hinnad on esitatud eurodes. 
 2. Teenuste ostmisel võib olla võimalik rakendada sooduskoodi. Sooduskood on unikaalne kood, mis väljastatakse kampaaniate korras kõikidele ostjatele või personaalselt konkreetsetele ostjatele. Sooduskoodi kasutamiseks tuleb kood sisestada tellimuse vormistamisel lahtrisse “sooduskood” ja klikkida nupul “rakenda sooduskood”, mille järel rakendub soodustus ostukorvi hindadele.

TAGANEMISÕIGUS

 1. Teenuse ostnud Kliendil (v.a. juriidilisel isikul) on õigus 14 päeva jooksul alates vastava Teenuse ostmisest ostu-müügilepingust taganeda. Lepingust taganemiseks tuleb esitada kirjalik lepingust taganemise avaldus, milles märkida ostmisel kasutatud e-posti aadress ja lepingust taganemise põhjus ning saata see digitaalselt allkirjastatuna aadressile tere@sedapsi.ee. Veebipood teeb tagasimakse hiljemalt 14 päeva jooksul peale avalduse kättesaamist samale kontole, millelt Klient makse teostas. 

SEDAPSI ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 

 1. Sedapsil on õigus Lepingust sanktsioonideta taganeda ning jätta tellitud Teenus osutamata kui: 
  1. Teenus on välja müüdud;
  2. Sedapsi ei osuta tellitud Teenust; 
  3. Teenuse hinda või omadusi on veebipoes kuvatud valesti süsteemivea tõttu; 
  4. Klient rikub tingimusi;
  5. Sedapsi meeskond on otsustanud lepingu ülesütlemise kasuks.
 2. Kui Sedapsil ei ole võimalik Lepingut täita, võetakse Kliendiga ühendust ning tagastatakse tasutud summa nii ruttu kui võimalik, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul tellimuse Kinnituse saatmisest. Sedapsi võib tellitu asemel osutada sama kvaliteedi ja hinnaga Teenuse.
 3. Sedapsi jätab endale õiguse teha hindades muudatusi. Muudatusi kajastatakse veebilehel www.sedapsi.ee.

 OTSETURUSTUS JA ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE 

Veebipood kasutab ostja poolt sisestatud isikuandmeid ainult tellimuse töötlemiseks ning paketi ostjale väljastamiseks. Veebipood saadab ostjale uudiskirju ning pakkumisi ostja e-maili aadressile ainult juhul, kui ostja on selleks avaldanud soovi sisestades veebilehel e-kirja aadressi ning andnud teada oma soovist otsepostituse teadete saamiseks. Ostjal on igal ajal võimalik loobuda e-postile saadetavatest pakkumistest ja uudiskirjadest andes sellest meile teada e-kirja teel või järgides pakkumisi sisaldava e-kirjas toodud juhiseid.

VAIDLUSTE LAHENDAMINE

Kui ostjal on Veebipoe osas pretensioone, tuleb need saata e-kirja aadressile tere@sedapsi.ee. Veebipood vastab tarbija esitatud kaebusele kirjalikult 15 päeva jooksul. 

Kui ostja ja Veebipood ei suuda lahendada vaidlust kokkuleppe teel, siis on ostjal võimalik pöörduda Tarbijavaidluste komisjoni poole. Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada ostja ja Veebipoe vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi. Ostja kaebuse läbivaatamine komisjonis on tasuta. Ostja võib pöörduda Euroopa Liidu tarbijavaidlusi lahendava platvormi poole.