Rasedus- ja sünnituspuhkus ehk rahvakeeles dekreet

Rasedus- ja sünnituspuhkusele, mis on 140 kalendripäeva, saad jääda 30-70 päeva enne eeldatavat sünnitustähtaega (30.-36.rasedusnädal). Sünnituslehe vormistab sulle ämmaemand, naistearst või perearst. Mõistlik on rasedus- ja sünnituspuhkusele jääda hiljemalt 30 kalendripäeva enne määratud sünnituse tähtaega, sest siis makstakse hüvitist kõigi 140 kalendripäeva eest. Jäädes hiljem, kui 30 kalendripäeva, arvestatakse hiljem jäädud päevade arv 140 kalendripäevadest maha. Sünnitushüvitise maksab välja haigekassa sünnituslehe alusel. Rasedus- ja sünnituspuhkusele on õigus jääda, kui töötad ja omad ravikindlustust.


Juhul kui raseduse ajal kergendas arst või ämmaemand sinu töö- või teenistuskohustusi või sind viidi üle teisele tööle, siis peab sünnituspuhkusele jääma vähemalt 70 päeva enne sünnitustähtaega, et saada hüvitis 140 päeva eest. Juhul, kui jääd hiljem vähendab arst/ämmemand sünnitulehe kestvust, misläbi kahaneb hüvitis nende päevade võrra, mille võrra hiljem sünnituslehele jäid. Kui laps sünnib enne sünnituspuhkusele jäämist ja raseduse suurus on üle 28 nädala, siis väljastatakse sulle sünnitusleht sünnikuupäevast 140 kalendripäevaks.

Kui sünnitus toimub enne 28 rasedusnädalat, siis väljastatakse naisele haigusleht kuni 28 rasedusnädala täitumiseni. Sealt edasi väljastatakse sünnitusleht elava lapse korral. Oluline on meeles pidada, et peale rasedus- ja sünnituspuhkusele jäämist makstakse välja hüvitis kõigi 140 päeva eest. Välja makstud hüvitist ei ole mõistlik koheselt ära kulutada,  sest esimene vanemahüvitis laekub alles 140 päeva (4-5 kuu) pärast. Olenevalt Rasedus- ja sünnituspuhkuse algusest võib esimene emapalk laekuda väiksema summana.


Näide: Oletame, et sinu rasedus-sünnituspuhkus lõpeb 20.06. See tähendab, et alates 21.06 hakatakse maksma sulle emapalka. Esimene emapalk laekub 08.07 ja ainult 10 päeva eest. Esimene täis emapalk laekub alles 08.08. Rohkem informatsiooni leiad lingilt: https://www.haigekassa.ee/inimesele/rahalised-huvitised/sunnitushuvitis

Kuidas arvutatakse sünnitushüvitist?

Haigekassa arvutab sünnitushüvitise kindlustatu eelmise aasta sotsiaalmaksuga maksustatavalt tulult. Sünnitushüvitise arvutamiseks tuleb vaadata maksu- ja tolliametist oma eelmise aasta eest arvestatud sotsiaalmaksu. Seejärel tuleb:

  1. arvutada välja keskmine sotsiaalmaksuga maksustatav tulu: arvestatud sotsiaalmaks : 0,33
  2. arvutada välja keskmine tulu kalendripäeva kohta: arvestatud sotsiaalmaks : 0,33 : 365
  3. arvutada välja sünnitushüvitis: arvestatud sotsiaalmaks : 0,33 : 365 x 140 (sünnituslehe päevade arv)

Kui sa ei töötanud eelmisel aastal (tööandja ei maksnud sinu eest sotsiaalmaksu)  või sinu aasta keskmine tulu oli väiksem kui alampalk (2021. aastal  584 eurot kuus), siis arvutatakse sünnituslehe päevatulu järgnevalt:

päevatulu = põhipalk : 30, kuid mitte üle alampalga ja arvu 30 jagatise.

Arvutamisel lähtutakse sünnituslehel märgitud töövabastuse alguspäevale eelnenud päeval kehtinud kuu põhipalgast või kuupalga alammäärast.

Kui eelmisel aastal tulu puudus ning põhipalk on väiksem alampalgast, siis sünnituslehe päevatulu = põhipalk : 30.

Täpsemaid arvutusnäiteid saad vaadata: https://www.haigekassa.ee/inimesele/rahalised-huvitised/sunnitushuvitis 

Uus sünnituspuhkus lapsehoolduspuhkuse ajal

Kui sa oled hetkel lapsehoolduspuhkusel ja ootad uut beebit ning oled otsustanud uue rasedusega dekreeti jääda, siis pead oma lapsehoolduspuhkuse katkestama. Selleks tuleb oma tööandjale esitada avaldus lapsehoolduspuhkuse katkestamiseks. Lapsehoolduspuhkuse lõpetamise kuupäevaks tuleb avaldusele märkida dekreedi esimesele päevale eelnev päev, siis ei pea sa vahepeal tööle minema. Mõistlik on esitada tööandjale avaldus umbes kuu enne dekreedi algust, siis jõuab tööandja töötamise registris muudatused õigeks ajaks ära teha. 

Toimetaja: Sedapsi.ee

Hambaravihüvitis rasedale ja alla üheaastase lapse emale

Hambaravihüvitis rasedale ja alla üheaastase lapse emale Kõik ravikindlustustatud lapseootel naised ja alla üheaastaste laste emad saavad kasutada hambaravihüvitist kuni 85 eurot aastas, kusjuures patsient ise tasub vähemalt 15% arvest ise.  Hüvitist saab kasutada ainult haigekassaga lepingu sõlminud hambaraviasutustes. Hüvitis [...]

Isa täiendav vanemahüvitis

Isa täiendav vanemahüvitis Kui perre on sündimas või on juba sündinud laps, siis on isal õigus saada isa täiendavat vanemahüvitist ning töötavad isad saavad kasutada 30 kalendripäeva isapuhkust. Isapuhkusel olles on isal kohustus puhata [...]

Lapse sünnijärgsed toetused

Lapse sünnijärgsed toetused 2021.aasta septembri seisuga on lapse sünni järgselt vanematel õigus saada järgnevaid toetuseid: Ühekordne sünnitoetus (ühe lapse või kaksikute sünnil 320€ iga lapse kohta/ 3 ja enama lapse sünnil 1000€ iga [...]