Isa täiendav vanemahüvitis

Kui perre on sündimas või on juba sündinud laps, siis on isal õigus saada isa täiendavat vanemahüvitist ning töötavad isad saavad kasutada 30 kalendripäeva isapuhkust. Isapuhkusel olles on isal kohustus puhata kõikide oma tööandjate juurest ning isapuhkuse soovist teavitatakse nii lapse ema kui isa tööandjat. Isapuhkusest saab lähemalt lugeda sotsiaalkindlustusameti kodulehelt.

Isa täiendavale vanemahüvitisele on õigus:

  • kõigil isadel, kelle laps sündis 1. juulil 2020 või pärast seda.
  • lapsendajal, eestkostjal, hoolduspere vanemal või ema abikaasal, kui lapse bioloogiline isa ei täida kohustust last kasvatada.
  • ema abikaasal ka siis, kui lapse bioloogiline isa esitab sotsiaalkindlustusametile kirjaliku teate isa täiendava vanemahüvitise saamise õigusest loobumiseks.

Isa täiendava vanemahüvitise arvutamine

Isa täiendava vanemahüvitise suurus arvutatakse välja samamoodi nagu tavaline vanemahüvitis – igale saajale vastavalt tema sotsiaalmaksuga maksustatud tulu suurusele, mida ta vanemahüvitise arvestusperioodil teenis. Vanemahüvitise arvestusperiood on lapse sünnist üheksale täispikale kuule eelnenud 12 kalendrikuud ehk rasedusele eelnenud 12 kuud. Hüvitise summa sõltub sotsiaalmaksu suurusest, mis on makstud teenitud tulult. Täpsemalt saab vanemahüvitise arvestamisest lugeda sotsiaalkindlustusameti kodulehelt. Abiks on ka vanemahüvitise kalkulaator. Isa täiendavat vanemahüvitist saab taotleda sotsiaalkindlustusameti iseteeninduses. Lapse sünniga kaasnevate riiklike toetuste saamiseks ei ole vaja taotlust esitada, kui olete lapse sünni rahvastikuregistris registreerinud, siis leiate järgneva nädala jooksul hüvitise pakkumuse sotsiaalkindlustusameti iseteenindusest. Kontrollige, kas teie e-posti aadress on sotsiaalkindlustusameti iseteeninduses õige – teie e-posti aadressil saadetakse pakkumuse kohta teavitus. Kui teie perel on tekkinud õigus perehüvitisi saada mõnel muul põhjusel – olete näiteks tulnud perega välismaalt Eestisse elama, lapse lapsendanud, võtnud eestkostele vms –, võtke pakkumuse saamiseks sotsiaalkindlustusametiga ühendust iseteeninduse kaudu või aadressil info@sotsiaalkindlustusamet.ee.

Toimetaja: Sedapsi.ee

Hambaravihüvitis rasedale ja alla üheaastase lapse emale

Hambaravihüvitis rasedale ja alla üheaastase lapse emale Kõik ravikindlustustatud lapseootel naised ja alla üheaastaste laste emad saavad kasutada hambaravihüvitist kuni 85 eurot aastas, kusjuures patsient ise tasub vähemalt 15% arvest ise.  Hüvitist saab kasutada ainult haigekassaga lepingu sõlminud hambaraviasutustes. Hüvitis [...]

Ämmaemand ja naistearst

Ämmaemand ja naistearst ehk günekoloog - mille poolest nad erinevad? Kes on ämmaemand ja mida ta teeb? Ämmaemand on iseseisev spetsialist, kes pakub abi kogu naise viljaka perioodi vältel – enne rasedust, raseduse ajal, [...]

Lapse sünnijärgsed toetused

Lapse sünnijärgsed toetused 2021.aasta septembri seisuga on lapse sünni järgselt vanematel õigus saada järgnevaid toetuseid: Ühekordne sünnitoetus (ühe lapse või kaksikute sünnil 320€ iga lapse kohta/ 3 ja enama lapse sünnil 1000€ iga [...]