Lapsehoolduspuhkus ja vanemahüvitis

2022-03-22T00:20:41+03:00

Lapsehoolduspuhkus ja vanemahüvitis Lapsehoolduspuhkus Õigus lapsehoolduspuhkusele on lapse emal, isal või kellelgi teisel, kes on lapse tegelik hooldaja kuni lapse kolmeaastaseks saamiseni. Lapsehoolduspuhkust võib kasutada ühes osas või vahepeal tööle minna ja seejärel uuesti lapsehoolduspuhkusele jääda enne lapse kolmeaastaseks saamist. Lapsehoolduspuhkust kasutatakse reeglina pärast rasedus- ja sünnituspuhkuse lõppu. Lapsehoolduspuhkusele õigust omavad isikud [...]

Lapsehoolduspuhkus ja vanemahüvitis2022-03-22T00:20:41+03:00

Töötuna oldud aeg vanemahüvitise arvestusperioodil

2022-03-22T00:32:33+03:00

Töötuna oldud aeg vanemahüvitise arvestusperioodi jooksul Alates 1. juulist 2021 ei võta Sotsiaalkindlustusamet enam arvesse vanemahüvitise arvestamise arvestusperioodil Eesti Töötukassas töötuna arvel oldud aega. Töötuna arvel oldud aeg lahutatakse arvestusperioodi kalendripäevade  arvestusest ning sel perioodil saadav väiksem sissetulek ei vähenda vanemahüvitist. Tegemist on tähtajalise meetmega, mida rakendatakse vaid ajavahemikus 01.01.2021–31.12.2023 sündinud laste eest [...]

Töötuna oldud aeg vanemahüvitise arvestusperioodil2022-03-22T00:32:33+03:00

Title

Go to Top